ESCOLA DE FAMÍLIES

Al llarg del curs escolar, s’organitzen una sèrie d’activitats dirigides a les famílies. Aquestes activitats consisteixen, bàsicament, en xerrades de caire pedagògic i tallers diversos, on l’objectiu és ajudar-nos a entendre, fer de guies, millorar… diferents aspectes relacionats en l‘educació dels nostres fills/es.