Peticions, queixes i suggeriments

Per tal de poder fer un seguiment més acurat de les peticions, queixes, suggeriments i altres temes, ens podeu deixar el vostre missatge a continuació. Un cop emplenat i enviat el formulari, la junta revisarà el seu contingut en el termini d'una setmana. Sobre les queixes, recordeu que l'associació és una plataforma amb accions limitades i encara que sempre s'intentarà donar el major suport, primerament us heu de dirigir directament a l'escola de manera formal.